Payment Guide

Quý Khách hàng luôn là lý do, Động lực giúp chúng tôi ngày càng phát triển vững chắc và sản phẩm của chúng tôi luôn là niềm tự hào!


Who We Are

IT For Nail Salon, chúng tôi đã đang hội tụ nhóm tài năng của nhà chiến lược số, nhà thiết kế, nhà phát triển, chuyên viên tiếp thị, chuyên gia về truyền thông, nhà quản lý dự án và nhà phát triển kinh doanh để làm việc với thái độ  cộng tác trên dự án của chúng tôi. Chúng ta xây dựng trên tinh thần hợp tác với nhau trong nhóm để tạo ra kết quả lớn cho dự án.

HTML/CSS
100%
Design
85%
Wordpress
75%
Photoshop
85%
0
+
Khách hàng
+
0
Doanh nghiệp
0
+
Cups of Coffee
0
+
Năm hoạt động